Obdelava kovin s podjetjem Kovinc d.o.o.

Obdelava kovin s podjetjem Kovinc d.o.o.

Ko se podajamo v svet obdelave kovin z željo po naročilu izdelka, ki bo zadovoljil naše potrebe po kvaliteti in ceni, moramo upoštevati več dejavnikov. Vsekakor so to reference, ki pričajo, s kakšnimi izzivi se je določeno podjetje doslej uspešno že spopadlo.

Potem je tu obdobje delovanja, ki nakazuje na tradicijo, nakopičeno znanje in razvoj podjetja. Na tako zahtevnem trgu je namreč težko obstati in konkurirati, če se ne vlaga v strojno opremo in kader ter izobraževanje. Vse našteto zagotovo lahko pripišemo podjetju Kovinc d.o.o., ki nudi vse to še in še mnogo več.

Na trgu od leta 1979

Zgodovina družinskega podjetja Kovinc sega v leto 1979, ko je podjetje nastalo in se nato skozi leta hitro širilo in razvijalo. Da bi obstali na zahtevnem trgu strojne obdelave kovin, so v podjetju veliko vlagali v napredek. Nova strojna oprema in tehnologije pa so zahtevali tudi ustrezno izobražen kader.

Slednji se seveda skozi leta na nek način nadgrajuje tako, da se dodatno usposablja in nabira nova znanja. Proizvodnja podjetja se danes opravlja na 5000 m2 proizvodnih in skladiščih površin ter še dodatnih 4000 m2 nepokritih manipulativnih površin. Podjetje Kovinc d.o.o. zaposluje 70 delavcev, pri čemer jih je večina iz strojne stroke.

Mednarodna prisotnost

Čeprav je kovinsko predelovalna industrija zelo zahtevna že sama po sebi in je potrebno osvojiti domači trg, pa so se v podjetju Kovinc podali tudi preko naših meja. Mednarodna prisotnost in sodelovanje s tujimi trgi priča o kvaliteti, inovativnosti in konkurenčnosti storitev.

Da so precej usmerjeni na nemško govoreče trge, dokazuje tudi spletna stran www.kovinc.de, ki je namenjena trgom Nemčije, Avstrije in Švice, kjer kakovost pomeni ogromno. Podjetje Kovinc d.o.o. ponuja štiri osnovne proizvodne programe:

 • program kovinske notranje in zunanje opreme,
 • program težjih varjenih kovinskih konstrukcij,
 • kovinska oprema voznega omrežja za elektrifikacijo železnic,
 • program varjenih kovinskih konstrukcij za strojegradnjo.

Kompleten nabor storitev

Na trgu predelave kovin je nemogoče konkurirati samo z eno storitvijo, zato je še kako pomembno, da naročnik na enem mestu dobi vse tisto, kar potrebuje za svoj končni izdelek. Pri izdelavi je večkrat potrebnih več različnih storitev.

V podjetju Kovinc d.o.o. lahko računate na:

 • ročno in robotsko varjenje,
 • laserski razrez cevi s fiber tehnologijo,
 • laserski razrez cevi s 3D tehnologijo,
 • laserski razrez pločevine,
 • posnemanje robov laserskega razreza,
 • CNC krivljenje pločevine,
 • krivljenje cevi in profilov,
 • razrez in krivljenje pločevine,
 • prebijanje pločevine,
 • površinsko obdelavo,
 • konstruiranje in montažo.

ISO certifikati

Ni pa vse v ponudbi, ki jo ima na voljo podjetje. Potrebno je gledati tudi širše, in sicer na področje varstva okolja, zniževanje količine odpada in podobno, kar ima na koncu precej velike pozitivne posledice. Manjša poraba energije in manj odpada pomenita manjšo obremenitev za okolje, hkrati pa tudi hitrejšo izdelavo in nižjo končno ceno za naročnika.

Kovinc - ISO certifikati kakovosti
V podjetju Kovinc d.o.o. se lahko pohvalijo s pridobitvijo mnogih ISO certifikatov.

Da je temu tako, podjetje dokazuje z naborom pridobljenih certifikatov, ki pričajo o predanosti in zavezam podjetja k ciljem, ki nekaj veljajo. Seveda je v to zajeta tudi kvaliteta dela.

Certifikati, ki so jih pridobili v podjetju Kovinc d.o.o., so:

 • Certifikat ISO 9001 – priča o poštenem, odgovornem delu in kulturi dela.
 • Certifikat ISO 14001 – pomeni odgovornost do okolja.
 • Certifikat ISO 45001 – priznanje o zavezanosti visoki poslovni kulturi in dobremu vodenju ter upravljanju s človeškimi viri.
 • Certifikat EN 1090 – dokaz kakovosti, stabilnosti in kvalitete jeklenih konstrukcij.
 • Certifikat ISO 3834-2 – mednarodni certifikat s področja ocenjevanja tehnične in kadrovske sposobnosti varilskih del.

Politika kakovosti

Da bi bili zares konkurenčni na zahtevnem trgu in ga celo osvojili, so morali v podjetju pošteno zavihati rokave. Ključna pri tem je že sama politika podjetja, ki se je opredelila in sprejela politiko kakovosti, okoljsko politiko ter politiko varnosti in zdravja pri delu.

Poleg omenjenih osvojenih certifikatov pa je bistveno, da se pri samem delu izvaja kontrola kakovosti in sledljivosti po vseh predpisanih nadzorih in meritvah. Za vse doslej našteto pa je seveda potrebno skrbeti s konstantnim nadgrajevanjem in vlaganjem v nove stroje in strojno opremo, prav tako pa tudi v kader, ki z njo upravlja.

Preberite tudi ...

Laserski razrez kovin – vse, kar morate vedeti

S pojavom laserja takšne moči, da je bilo z njim možno rezati različne materiale, se je svet industrije močno spremenil. Še posebej očitno je bilo to v kovinsko predelovalni industriji, saj je laserski razrez kovin na trg prinesel precej hitrejši in natančnejši […]

Iskanje zaposlitve

Kako poiskati prosto delovno mesto?

Iskanje zaposlitve je pomemben korak na vsaki življenjski poti, saj ne vpliva le na finančno stabilnost, ampak tudi na osebni in poklicni razvoj. V današnjem dinamičnem svetu, kjer so konkurenca in hitre spremembe v gospodarstvu nenehna realnost, se soočamo s pomembnim vprašanjem: […]